печатка

 • 97тамга — и/, ж., іст. 1) Тотемний родовий, а згодом сімейний знак власності у вигляді тавра, мітки, яким кочові народи (перев. кочівники Центральної Азії, Сибіру, Причорномор я) позначали своє майно. 2) Герб, печатка або підпис. 3) Внутрішнє торговельне… …

  Український тлумачний словник

 • 98факсиміле — невідм., с. 1) Точне відтворення будь якого графічного оригіналу (рукопису, документа тощо) фотографічним способом, печаткою чи іншою репродукцією. 2) Кліше, печатка, за допомогою яких можна багаторазово відтворювати власноручний підпис. 3) у… …

  Український тлумачний словник

 • 99штемпель — я, ч. 1) Прилад, інструмент з опуклим зображенням якого небудь малюнка або напису, що служить для одержання відбитка, для накладання печатки, клейма. || Відбиток, одержаний за допомогою такого приладу. 2) Печатка, знак. 3) діал., заст. Гербова… …

  Український тлумачний словник

 • 100контррельєф — Рельєф, зображення якого заглиблено і дзеркально симетрично виступаючим частинам звичайного (порівн. койлонагліф). Утворюється шляхом механічного відтискування останнього у м якому матеріалі (глині, воску), або шляхом зняття гіпсової форми. У… …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 101хрест — 1. Знак, орнаментальний мотив, що в сиву давнину з явився у зв язку з солярним культом. Розташований в колі являвся космогонічним символом чотирьох пір року, чотирьох начал Всесвіту (додатково див. Атлантиди хрест , Венери круг , гаммадіон).… …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 102дорник — 1. Церковний інструмент, яким роблять печать на просфорі; знаменник; печатка; 2. Печать на просфорі …

  Словник церковно-обрядової термінології

 • 103знаменник — Церковний інструмент, яким роблять печать на просфорі; дорник; печатка …

  Словник церковно-обрядової термінології

 • 104клеймо — а; мн. клейма; ср. 1. Печать, знак на изделии, товаре, указывающие сорт изделия, название предприятия, где производится товар и т.п. Фабричное к. // Выжженный на коже животного знак; тавро. 2. В уголовном праве феодальных государств (в России… …

  Энциклопедический словарь

 • 105Мёд — (Honey) Классификация мёда, свойства меда, натуральный мёд Обработка и хранение меда, лечение мёдом, польза мёда, обертывание мёдом, липовый мёд, домашний мёд Содержание Содержание Раздел 1. Производители . Раздел 2. Классификация. Раздел 3.… …

  Энциклопедия инвестора

 • 106факсимиле —     делопр.     1) воспроизведение техническими средствами точного изображения подписи, текста, сделанного от руки, копия документов, получаемых по факсу;     2) клише, печатка, позволяющая многократно воспроизводить собственноручную подпись на… …

  Краткий словарь терминов из области делопроизводства

 • 107стампілія — Стампілія: печатка, штемпель [46 1;46 2] …

  Толковый украинский словарь

 • 108стампіля — Стампіля: печатка, штемпель [24,IX] …

  Толковый украинский словарь

 • 109клеймо — а/; мн. кле/йма; ср. 1) а) Печать, знак на изделии, товаре, указывающие сорт изделия, название предприятия, где производится товар и т.п. Фабричное клеймо/. б) отт. Выжженный на коже животного знак; тавро. 2) В уголовном праве феодальных… …

  Словарь многих выражений

 • 110факсимиле — 1. неизм. (от лат. fac simile делай подобное); ср. а) Точное воспроизведение рукописи, документа, подписи и т.п. при помощи гравирования, фотографии и т.п. Факси/миле подписи. Сделать факси/миле книги. б) отт. Печатка, клише, воспроизводящие… …

  Словарь многих выражений

 • 111відбиток — I (ознака, що є вислідом дії когось / чогось, якогось впливу, стану тощо), відбиття, печатка; відгомін, відблиск (перев. зовнішня ознака) II ▶ див. відображення 1), слід I, 1), тінь I, 1), фотографія 1) …

  Словник синонімів української мови

 • 112басма — іменник жіночого роду фарба басма іменник жіночого роду печатка; тиснення …

  Орфографічний словник української мови